About

Chào các bạn!

Mình tên là Vân. Ở Việt Nam mình học và làm điều duỡng. Khi qua Canada mình theo học các khóa từ vài tháng cho tới vài năm bao gồm Health Care Aide- phụ tá điều duỡng, Trung y, Mát-xa trị liệu, Liệu pháp dẫn lưu hạch bạch huyết, Liệu pháp phản xạ, Huơng liệu pháp…và còn vài khóa nữa mình đang học và chờ đuợc học.

Mình luôn quan niệm là một con nguời khỏe mạnh phải hợp nhất cả 3 yếu tố Thân-Tâm-Trí, và để trị bệnh cho họ, phải dùng y học tích hợp: kết hợp cả y học hiện đại và các phuơng pháp y học bổ trợ. Mình tin rằng Y Học Tích Hợp- Integrative Medicine, là ngành y học của tuơng lai. Đó là lý do mình đi học đủ ngành, vì chỉ có đích thân đi học, thì mình mới biết rõ nó như thế nào.

Mình lập blog này để chia sẻ những phuơng pháp y học tích hợp để giúp mọi nguời cải thiện sức khỏe. Có thể đó là những bài mình dịch hoặc viết. Mình yêu y khoa và yêu con nguời vô điều kiện.

%d bloggers like this: