Design a site like this with WordPress.com
Get started

Các món ăn bài thuốc bồi bổ sức khoẻ cho người bệnh ung thư được GS Trung y khuyên dùng

Tác giả: Giáo sư Hou Bing (Trung Quốc) – Chủ tịch Tổ chức Quốc tế về Liệu pháp dùng Món ăn bài thuốc

Tổ chức này được thành lập bởi các chuyên gia bao gồm chuyên viên dinh dưỡng, BS Trung y, BS chuyên khoa và các giáo sư từ các trường ĐH Trung y, có mục đích khuyến khích và phổ biến các tinh hoa về Liệu pháp dùng Món ăn bài thuốc trong việc chăm sóc sức khỏe.

Mời các bạn đọc nguyên bài của bạn Let dịch đăng trên báo Soha.

https://soha.vn/cac-mon-an-bai-thuoc-boi-bo-suc-khoe-cho-nguoi-benh-ung-thu-duoc-gs-trung-y-khuyen-dung-20190812161350198.htm?fbclid=IwAR3rnr8_Ao6hPhVQ25FYuEQgKucapECMRi6mjwBXZ-CjGfvTJR6IJ7cXpAk

Published by violetvtran

Simply a dreamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: