Design a site like this with WordPress.com
Get started

Day ấn huyệt là một phương pháp rẻ tiền, nhưng hiệu quả đối với nguời mắc ung thư vú bị đau, rối loạn lo âu và trầm cảm (viết dựa theo bài nghiên cứu)

Day ấn huyệt Hợp Cốc

Lời dẫn:
Day ấn huyệt là một phương pháp rẻ tiền mà hiệu quả dùng như một phuơng pháp tự chăm sóc mình. Thay vì các thầy thuốc dùng cây kim để châm, thì bạn có thể tác động vào huyệt vị bằng tay.


Trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc đau đầu vì học hành thi cử, hay thức đêm thiếu ngủ, hay táo báo, tiêu chảy, đau bụng kinh…bạn hoàn toàn có thể dùng phuơng pháp day ấn huyệt để tự giúp mình dễ chịu hơn. Nếu bạn chịu khó học hỏi và áp dụng cho mình các phuơng pháp tự chăm sóc mình, thì chất luợng sống của bạn sẽ đuợc nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, bạn cũng phải tìm hiểu các chống chỉ định nếu có, vd như phụ nữ có thai thì không đuợc day ấn các huyệt Kiên Tỉnh, Hợp Cốc, Tam Âm Giao…Nếu bạn không rõ gì thì phải hỏi chuyên gia. Tốt nhất là luôn đi về phía an toàn, tránh rủi ro hết mức có thể.

Sau đây là một bài nghiên cứu về dùng phuơng pháp day ấn huyệt cho các bạn phụ nữ sau khi điều trị ung thư vú gặp phải các triệu chứng khó chịu làm cho họ mệt mỏi, bao gồm đau, trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ. Mình đọc thấy hay thì mình dịch tóm tắt vậy.

Đây được xem như một hình thức chăm sóc giảm nhẹ.
Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát.
Trong nghiên cứu này, 288 phụ nữ bị ít nhất một trong các triệu chứng nói trên được dạy cho kỹ năng tự day ấn huyệt một ngày/lần và làm trong vòng 6 tuần liên tục.
Họ được chia làm 3 nhóm:
-Nhóm 1 dùng bộ huyệt relaxing acupressure bao gồm các huyệt sau: Ấn Đường (Yin tang), An Miên (Anmian), Thần Môn (Heart 7), Tam Âm Giao (Spleen 6), và Thái Xung (Liver 3).
-Nhóm 2 dùng bộ huyệt stimulating acupressure bao gồm các huyệt sau: Bách Hội (Du 20), Khí Hải (Conception Vessel 6), Hợp Cốc (Large Intestine 4), Túc Tam Lý (Stomach 36), Tam Âm Giao (Spleen 6), và Thái Khê (Kidney 3).
-Nhóm 3: nhận sự chăm sóc thông thường.

Kết quả sau 6 tuần tự day ấn huyệt thì:
-Chứng trầm cảm giảm rõ rệt ở nhóm 1 (47%), nhóm 2 (25%) và nhóm 3 (7.7%).
-Chứng rối loạn lo âu ở nhóm 1 và nhóm 2 đều được cải thiện đáng kể so với nhóm 3.
-Triệu chứng đau đều giảm ở cả nhóm 1 và nhóm 2.

Kết luận: Day ấn huyệt là một phương pháp rẻ tiền, nhưng hiệu quả đối với các chiến binh ung thư vú bị đau, rối loạn lo âu và trầm cảm. Đây có thể được xem như một hình thức chăm sóc giảm nhẹ cho mọi người tự thực hiện tại nhà.
Nguồn:
https://academic.oup.com/…/article/2/4/pky064/5288407…

Sau đây là vị trí các huyệt có trong bài nghiên cứu.

Huyệt Yin Tang- Ấn Đuờng
Huyệt An Mian- An Miên
Huyệt San Yin Jiao- Tam Âm Giao- Chống chỉ định dùng cho phụ nữ có thai
Huyệt Tai Chong- Thái Xung
Huyệt Bai Hui- Bách Hội
Huyệt Qi Hai- Khí Hải
Huyệt Zu San Li- Túc Tam Lý
Huyệt Shen Men- Thần Môn
Huyệt Tai Xi- Thái Khê
Huyệt He Gu- Hợp Cốc – Chống chỉ định dùng cho phụ nữ có thai
Cách đo thốn. Thốn=cun

Video bác sỹ dạy cách day ấn huyệt:

Published by violetvtran

Simply a dreamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: